ثبت طرح صنعتی چه امتیازی را موجب می گردد؟

امروز: شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت طرح صنعتیثبت طرح صنعتی چه امتیازی را موجب می گردد؟