امروز: سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت طرح صنعتیدفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

دفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

 

 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت طرح صنعتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت طرح صنعتی به سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی تک به نشانی www.takidea.ir مراجعه کنید