امروز: سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعمراحل ثبت اختراع از طریق سامانه

مراحل ثبت اختراع از طریق سامانه ثبت اختراع

 

فرآیند ثبت در سامانه ثبت اختراع:

 • مطالعه دفترچه راهنمای سامانه ثبت اختراع
 • دریافت و تکمیل فرم پیش نویس مدارک ثبت اختراع مطابق رهنمود های موجود در دفترچه راهنما
 • ارسال مدارک از طریق گزینه ارسال مدارک یا رایانامه (info@taksabt.com)
 • بررسی اولیه مدارک توسط کارشناس سامانه و اظهار نظر از طریق پیامک و رایانامه مخترع
 • واریز تعرفه ثبت اختراع در صورت امکان ثبت طرح به عنوان اختراع مطابق با خدمات انتخاب شده در حین ارسال مدارک
 • تشکیل پرونده در سامانه توسط کارشناس
 • تدوین مدارک اختراع
 • ثبت اظهارنامه در اداره ثبت اختراع
 • انجام بررسی اولیه توسط کارشناسان اداره ثبت اختراع
 • پیگیری مرحله استعلام
 • اخذ پاسخ نامه استعلام از مرجع علمی
 • ارسال وکالتنامه از طریق پست پیشتاز به نشانی مخترع
 • پیگیری مراحل اداری و هزینه های واریزی توسط وکیل رسمی دادگستری
 • دریافت گواهینامه ثبت اختراع
 بارگیری نمونه آماده توصیف ، ادعانامه و خلاصه توصیف ثبت اختراع