علیرضا صفار

امروز: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مقام معظم رهبري: توليد مقاله هدف نيست. اولاً كيفيت مقاله مهم است. از اين مهمتر، جهت مقاله است

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره ماعلیرضا صفار

مدارک و مستندات آقای علیرضا صفار

علیرضا صفار-مالکیت فکری

 

سوابق کاری

علیرضا صفار

مسئول پروژه نرم افزار بانک اطلاعات مخترعین ، مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) (1389 الی 1390)

فعالیت به عنوان کارشناس واحد ثبت اختراع مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) (1389 الی 1392)

فعالیت به عنوان مسئول واحد ثبت اختراع مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) (1391 الی 1393)

مسئول شعبه 1 سامانه ثبت اختراع در مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) (1392 تا کنون)

مدیر واحد مالکیت فکری مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) (1393 تا کنون)

سخنرانی در کارگاه مالکیت فکری ارایه شده برای دانشجویان کارآفرینی دانشکده فنی منتظری مشهد

عضو تیم اجرایی برگزاری پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای، آبان 1394

مسئول غرفه دانشکده های منطقه 6 دانشگاه فنی و حرفه ای در پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای، آبان 1394

عضو تیم اجرایی برگزاری هفته پژوهش و فناوری در دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری)، آذر 1394

مسئول غرفه دانشکده های منطقه 6 دانشگاه فنی و حرفه ای در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، آذر 1394

 

 

 

certificate

 

 

علیرضا صفار-مالکیت فکری

 

علیرضا صفار-مالکیت فکری

 

 

علیرضا صفار-مالکیت فکری

 

علیرضا صفار-مالکیت فکری