امروز: سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره ماتک از نگاه تصویر

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی حفاظت از طرح ها ، اسرار تجاری و ایده های کارآفرینانه ( قراردادهای NDA )

این کارگاه آموزشی برای اولین بار در شرق کشور توسط مرکز تحقیقات کارآفرین و با همکاری پارک علم وفناوری و دانشکده فنی مشهد برگزار گردید

Bootstrap Slider