پیشنهاد، انتقاد و شکایات

امروز: شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : تماس با ماپیشنهاد، انتقاد و شکایات