فهرست خدمات مرکز و تعرفه ها

امروز: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مقام معظم رهبري: توليد مقاله هدف نيست. اولاً كيفيت مقاله مهم است. از اين مهمتر، جهت مقاله است

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : صفحه اصلیفهرست خدمات مرکز و تعرفه ها

فهرست خدمات مرکز و تعرفه ها

خدمات ارایه شده توسط مرکز تک

دسته

خدمت

تعرفه

(هزار تومان)

مسئول / شماره تماس

خدمات ثبت اختراع

بررسی قابلیت ثبت به عنوان اختراع(عادی)

رایگان

آقای صفار

09334427742

بررسی قابلیت ثبت به عنوان اختراع(تخصصی)

220

تدوین اسناد اختراع (توصیف و ادعانامه)

150 الی 600

آقای صفار

09334427742

آقای عباس زاده

09362866703

طراحی نقشه فنی

150 الی 600

آقای مزینانی

05138768022

انجام فرآیند اداری ثبت اختراع

(مراحل حضوری)

 440

آقای صفار

09334427742

 

انجام فرآیند اداری ثبت اختراع

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

880

پیگیری مرجع علمی اختراع

220 + تعرفه مصوب مرجع علمی

ارزشگذاری فناوری

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

تجاری سازی اختراع

قراردادی

جذب سرمایه گذار

قراردادی

فروش فناوری

قراردادی

خدمات ثبت طرح صنعتی

تدوین توصیف طرح صنعتی

قراردادی

آقای صفار

09334427742

طراحی شمای ظاهری طرح صنعتی

150 الی 600

آقای مزینانی

05138768022

انجام فرآیند ثبت طرح صنعتی

(مراحل حضوری)

440

آقای صفار

09334427742

انجام فرآیند اداری ثبت طرح صنعتی

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

820

ارزشگذاری فناوری

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

تجاری سازی

قراردادی

جذب سرمایه گذار

قراردادی

فروش فناوری

قراردادی

خدمات ثبت علامت و نشان تجاری

استعلام نام و نشان تجاری

رایگان

آقای صفار

09334427742

مشاوره تخصصی

رایگان

انجام فرآیند ثبت علامت تجاری

(مراحل حضوری)

500

انجام فرآیند اداری ثبت علامت تجاری

(مراحل حضوری و غیر حضوری)

800 الی 900

مشاوره تخصصی فروش

قراردادی

آقای عباس زاده

09362866703

ارزشگذاری

قراردادی

جذب خریدار

قراردادی

خدمات آثار علمی، ادبی و هنری

انجام فرآیند ثبت اثر علمی، ادبی و هنری

(مراحل حضوری و غیرحضوری)

320 + هزینه های واریزی

آقای صفار

09334427742

خدمات ثبت و تغییرات شرکت ها

مشاوره تخصصی ثبت و تغییرات شرکت

30 (هر ساعت)

آقای یزدی نژاد

09392959505

بررسی قابلیت ثبت به عنوان شرکت دانش بنیان

رایگان

انجام فرآیند اداری و پیگیری تاییدیه(ثبت) شرکت دانش­بنیان

220

تنظیم و تدوین اساسنامه، اظهارنامه و اوراق ثبتی شرکت

15

انجام فرآیند اداری و پیگیری ثبت شرکت مسئولیت محدود، سهامی خاص یا موسسه غیرتجاری (مراحل حضوری و غیرحضوری)

85

انجام فرآیند اداری و پیگیری ثبت شرکت تعاونی  (مراحل حضوری و غیرحضوری)

145

تنظیم و تدوین صورتجلسه تغییرات شرکت

50

انجام فرآیند اداری و پیگیری تغییرات شرکت  (مراحل حضوری و غیرحضوری)

50

سایر خدمات

اطلاع رسانی ویژه همراه

40

آقای صفار

09334427742

تهیه نسخه کپی برابر اصل

10 به ازای هر نسخه

واریز هزینه حق الثبت و تمدید آن

40 + تعداد سال مورد نیاز

برگزاری کارگاه و همایش های تخصصی
(طبق لیست کارگاه ها و همایش ها)

قراردادی

هماهنگی و ارسال سخنران

قراردادی

 

  • به کلیه تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد.