امروز: سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

شيوه نامه ارائه تسهيلات بنياد ملي نخبگان در سال ۱۳۹۳

«بسمه تعالي»

 

« شيوه نامه ارائه تسهيلات بنياد ملي نخبگان در سال ۱۳۹۳»

 

مقدمه: به منظور تحقق كامل آئين نامه تسهيلات علمي و پژوهشي بنياد ملي نخبگان و بر اساس جدول تسهيلات نخبگان كه در جلسه ۲۸۳ مورخ ۹۲/۹/۵ شوراي معاونين بنياد تصويب گرديد، و به تأييد نهايي مقام عالي رياست بنياد رسيد، شيوه نامه ارائه تسهيلات به شرح ذيل تدوين مي‌گردد:


۱- اعطاي تسهيلات بسته كمك هزينه علمي و پژوهشي(شامل كمك هزينه ماهيانه، كمك هزينه ارائه مقاله، اعتبار پژوهشي استادياران جوان، پژوهانه، فرصت مطالعاتي، بورس دكتري و پسادكتري و جذب هيات علمي) براي دانشجويان نمونه، برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، شيخ بهايي، منوط به بررسي مدارك و مستندات لازم در شوراي نخبگان خواهد بود. بعد از بررسي در شورا و تاييد نهايي طبق آيين نامه هاي مربوطه اعطا خواهد شد. ( بر اساس ماده ۶ آيين نامه اعطاي جوايز تحصيلي مصوب ۸۸/۱/۲۸ كميسيون دائمي هيأت امناء)

 

تبصره1: نخبگان و استعدادهاي برتر قرآني، هنري و برگزيدگان جشنواره نوآوري و شكوفايي وهمچنين برگزيدگان مسابقات ملي مهارت نيز بر اساس معيارهاي دانش آموختگان برتر مورد بررسي قرار خواهند گرفت. شوراي نخبگان مسئوليت بررسي را بر عهده خواهد داشت.( بر اساس آيين نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشي و پژوهشي و نوآوري مصوب ۸۹/۱/۲۵ كميسيون دائمي هيأت امنا)

 

۲- برگزيدگان جشنواره شيخ بهايي از اعتبار وام صندوق حمايت از پژوهشگران نيز مي‌توانند استفاده كنند.

 

-         نفر اول ۱۵۰ ميليون تومان

 

-         نفر دوم ۱۰۰ ميليون تومان

 

-         نفر سوم ۷۵ ميليون تومان

 

۳- درصد مشاركت مؤثر علمي براي تمامي جشنواره ها از ابتداي سال ۱۳۹۳،  ۴۵%  تعيين مي‌گردد.

 

تبصره۲: حضور فرد در زمان ارزيابي تعيين درصد مشاركت  براي برگزيدگان در جشنواره نوآوري و شكوفايي الزامي مي‌باشد.

 

تبصره۳: فقط مخترعان سطح يك و دو مشمول آيين نامه جذب و نگهداري در دستگاه هاي اجرايي مي‌شوند.


۴- اعطاي تسهيلات به برگزيدگاني كه از سوي سازمان هاي ذي ربط به بنياد معرفي مي شوند  منوط به ارسال اسامي  و تأييد  از سوي آن سازمان و تأييد نهايي توسط بنياد مي باشد. در صورت تأخير و يا عدم اعلام اسامي از سوي سازمان مربوطه بنياد مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.


۵- متقاضيان ايراني خارج از كشور مي‌توانند درخواست دريافت تسهيلات را به بنياد ارائه دهند ولي اعطاي اين تسهيلات منوط به بازگشت به كشور (اقامت يا تحصيل و يا اشتغال در ايران) و احراز آن توسط بنياد مي باشد.

تبصره۴: دانشجويان و دانش آموختگان ايراني خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را از طريق سامانه ثريا ارائه دهند و پس از بررسي و تصويب و مراجعت به كشور، از اين تسهيلات بهره مند شوند.

 

۶- كليه متقاضيان لازم است جهت دريافت تسهيلات در سامانه ثريا تشكيل پرونده داده و بعد از طي فرآيند بررسي پرونده امكان درخواست تسهيلات براي ايشان مقدور گردد.

 

۷ - ابلاغيه جدول تسهيلات بنياد ملي نخبگان از ابتداي سال ۱۳۹۳ اجرا خواهد شد.

 

۸- اعطاي تسهيلات به كليه مشمولين با توجه به تأييد شرايط و ضوابط  تسهيلات مربوطه طبق جدول پيوست خواهد بود.

 

اين شيوه نامه مشتمل بر يك مقدمه و ۸ بند و چهار تبصره  در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ تصويب و از تاريخ  ۱۳۹۳/۱/۱ قابل اجرا مي‌باشد.

جهت دریافت جدول تسهیلات  کلیک نمایید.

منبع : بنیاد ملی نخبگان