امروز: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

هزینه پروژه های نفتی دانشگاهها را وزارت نفت پرداخت می‌کند

وزیر نفت گفت: با ۶ دانشگاه که در حوزه بالادستی نفت دانشکده داشتند و یا انستیتویی داشتند برای ازدیاد برداشت از میدان های نقتی قرارداد بسته ایم.


بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص مشارکت با دانشگاه ها پروژه های وزارت نفت گفت: وزارت نفت با تمام دانشگاه هایی که در حوزه بالادستی نفت دانشکده داشتند و یا انستیتویی داشتند قرار داد هایی برای افزایش تولید نفت از میدان های مشخصی دارد که این قرار دادها در حال اجرا و پیشرفت است و باید سارماندهی در خصوص آنها صورت بگیرد.

وی افزود: با دانشگاه آزاد، انستیتو نفت دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه شیراز، دانشگاه نفت و پژوهشکده نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت نفت برای ازدیاد برداشت قرارداد داریم که به هرکدام از این دانشگاه ها چند میدان نفتی مهم داده شده تا در افزایش برداشت و افزایش بازیافت نفت از آنها کمک بگیریم که هزینه این پروژه از سوی وزارت نفت به دانشگاه ها پرداخت می شود.