امروز: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

لایحه حقوق مالکیت فکری و ادبی در انتظار تایید است

مدیر انتشارات مجد گفت: در حال حاضر لایحه «حقوق مالکیت فکری و ادبی» با 140 ماده به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اما کماکان در انتظار تایید و اجراست.


به گزارش گروه فرهنگی ایرنا ، نشست قراردادهای نشر با سخنرانی مجید رهبانی، سردبیر نشریه جهان کتاب، سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد و علیرضا رمضانی، مدیر نشر مرکز، در سالن گفت و گو بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

مصلی بزرگ امام خمینی تا 26 اردیبهشت ماه میزبان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است .

مجید رهبانی به عنوان رئیس این نشست با اشاره به ویژگی های آثار نشر از منظر حقوقی جلسه را آغاز کرد.

رمضانی نیز با اشاره به مناسبات قراردادهای مالی ناشران گفت: یک قرارداد خوب باید قانونی باشد و حداکثر جزئیات قانونی آن را پیش بینی کرده باشد. در عصر حاضر با حضور کتاب های الکترونیک، کتاب های گویا و بحث کپی رایت، پیچیدگی هایی در قرارداد ناشران به وجود آمده که باعث شده بحث قرارداد نشر با حساسیت های بیشتری دنبال شود.

براساس گزارش ستاد خبری نمایشگاه ، وی ادامه داد: در مورد قرارداد در ابتدا مبحث بازار اهمیت دارد. یک قرارداد نشر خوب دارای جزئیات زیادی در بخش مالی است و جلو خیلی از سوءتفاهم ها را می گیرد.

مدیر نشر مرکز افزود: مشکلاتی نظیر قراردادهای شفاهی، قراردادهای کلی و بدون جزئیات در دعواهای حقوقی نشر همواره مشکل آفرین بوده است. متاسفانه خیلی از ناشران و اهل قلم ایرانی از قانون نشر بی اطلاع هستند و همین امر موجب گسترش اختلافات در قراردادهای حقوقی نشر می شود.

حسینی نیک سخنرانی دیگر این نشست بود که با اشاره به موضوع حقوق مادی و معنوی ناشر گفت: حقوق به طور رایج و سنتی مربوط به امور مادی و مالی است. حقوق معنوی نشر شامل دو بخش اساسی می شود که در آن قانونگذار دو حق سرپرستی و تمامیت را پذیرفته است.

مدیر انتشارات مجد اظهار کرد: سرپرستی به معنای آن است که پدیدآورنده در آن اثر حکم سرپرست را دارد و حق تمامیت به این معناست که اثر حفظ شده و کم و زیادی در آن صورت نگرفته است.