امروز: سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

سه اختراع به بورس دارایی فکری وارد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک نادری، مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص سومین رویداد ایده بازار این دانشگاه گفت: در این دوره از ایده بازار ۸ اختراع برای ارائه در این رویداد انتخاب شده اند.


وی خاطرنشان کرد: ۶۸ اختراع به دبیرخانه ایده بازار ارسال شد که پس از داوری های اولیه ۲۰ اختراع به مرحله دوم راه یافت و در نهایت ۸ اختراع جهت ارائه به صورت سخنرانی در رویداد انتخاب شدند و ۵ اختراع نیز در قالب پوستر ارائه می شوند.

مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: داوری نهایی اختراع ها برای انتخاب سه برگزیده نهایی توسط سرمایه گذاران انجام می شود.

نادری اضافه کرد: در این دوره عمده حمایت ها از سوی سرمایه گذاران صورت می گیرد و بنا داریم بستری فراهم کنیم تا سرمایه گذاران بتوانند از اختراعات ارائه شده خرید کنند.

وی بیان کرد: ۳ اختراع برگزیده این دوره از ایده بازار در تابلو بورس دارایی های فکری قرار داده می شوند تا به مرحله فروش قانونی برسند.

مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دانشگاه نیز از اختراعات برگزیده حمایت مالی ۵ میلیون تومانی انجام می دهد تا طرح ها بتوانند به مرحله تجاری سازی برسند.