امروز: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

عدم وجود مالکيت فکري دليل خروج صاحبان ايده از کشور

رئيس پژوهشگاه هوافضا گفت: در حال حاضر اخلاق علمي در کشور وجود ندارد به همين دليل است که صاحبان ايده ايراني ايده هاي خود را به خارج از کشور مي برند.


فتح الله امي در خصوص مقوله ثبت اختراع (پتنت) با بيان اينکه در حوزه ثبت پتنت، ضعيف هستيم و علت آن هم عدم آشنايي افراد با اين موضوع است، گفت: به طور کلي در کشور ما اخلاق علمي حاکم نيست و کپي برداري، عدم امنيت لوگو، تبديل يک مقاله به چند مقاله، ذکر نامهاي افراد غيرمرتبط در پايان يک مقاله و ... به وفور ديده مي شود.

وي عنوان کرد: اينها خلاف اخلاق علمي هستند و در حقيقت در عرصه بين المللي خسارات جبران ناپذيري خواهند داشت.
به گفته وي، طبق آخرين آمار اسکوپوس، دانشگاههاي مشهور ما در ايران، حتي يک پتنت هم به ثبت نرسانده اند ولي در عوض دهها مقاله دارند.

وي با بيان اينکه عدم احساس امنيت صاحبان ايده در کشور باعث خروج آنها از کشور مي شود، گفت: بين سه تا پنج درصد فارغ التحصيلان دانشگاهي کشور، صاحب ايده هستند که البته به دليل عدم مالکيت فکري با ايده هايشان از کشور خارج مي شوند.
امي افزود: به دليل اينکه صاحبان ايده در ايران احساس امنيت نمي کنند به فکر خروج از کشور مي افتند.

وي با تاکيد بر اينکه ثبت پتنت مي تواند در توسعه علمي کشور نقشي اساسي داشته باشد، عنوان کرد: اکنون هزاران ايراني در خارج از کشور وجود دارند که به فعاليت علمي مي پردازند و اين بدان معناست که در کشورهاي پيشرفته امنيت ملي وجود دارد.
وي افزود: صاحبان ايده در کشور کم هستند لذا ايجاد امنيت فکري براي جرقه هاي علمي و ايده در کشور ضروري به شمار مي رود.

رئيس پژوهشگاه هوافضا با تاکيد بر اينکه ما بايد در حوزه ثبت پتنت خود را تقويت کنيم، اظهار داشت: در اين پژوهشکده، اختراعات زيادي داريم و داشته ايم ولي در حوزه ثبت پتنت قرار نگرفته اند به همين علت بنا داريم اختراعات را به حوزه ثبت وارد کنيم.
وي گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران تا سقف ۲۰ ميليون تومان براي ثبت پتنت به صورت بين المللي حمايت مي کند.