امروز: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

مباحثی از مالکیت فکری کتاب شد

مباحثی از مالکیت فکری مشتمل بر مقالاتی همچون حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی روانه بازار نشر شد.


کتاب «مباحثی از مالکیت فکری» به کوشش حسینعلی بای و به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. 

 

بنابراین گزارش، در این کتاب موضوعات مختلفی از بحث مالکیت فکری جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، تنوع نظریه های مالکیت فکری، حقوق مرتبط با حق مؤلف، مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی، الحاق به موافقت نامه تریپس، حمایت از حقوق پدیدآورنده پایگاه داده، نام های دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری، حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کتاب در بردارنده مقالاتی در باب مالکیت فکری است. مقالات مزبور از موضوع مبانی مالکیت فکری آغاز و پس از گذر از نظریه های موجود در موضوع مالکیت فکری و بیان مصادیق و جلوه هایی از آن، با طرح راهکارهای مدنی و کیفری حمایت از این حقوق به پایان می رسد.

 

جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، تنوع نظریه های مالکیت معنوی، حقوق مرتبط با حق مؤلف، مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط،  درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس و مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش از جمله مقالات این کتاب هستند.

 

همچنین، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی، درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورنده پایگاه داده، بررسی نام های دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران، حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی و جرایم علیه ماکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی نیز از دیگر مقالات این کتاب است.

 

گفتنی است، این کتاب با شمارگان 300 نسخه، 396 صفحه و قیمت 23000 تومان منتشر شده است.