امروز: سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

راه اندازی بازار مجازی پژوهش و فناوری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای ماموریت‌ها و اهداف خود، راه اندازی «بازار مجازی پژوهش و فناوری» را در دستور کار خود قرار داد.


به گزارش مهر، «بازار مجازی پژوهش و فناوری» به منظور ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی به طور مجازی راه اندازی شده است.

به عنوان نمونه در بخش دستاوردهای فناورانه، دستاوردهای منجر به نمونه محصول و یا دانش فنی در کنار اختراعات بین المللی ثبت شده معرفی و عرضه شده‌اند. از جمله دستاوردهای فناورانه‌ای که منجر به نمونه محصول شده است می توان به «محصول تکنولوژی جدید ضربه‌ای، چرخشی به منظور استفاده در ماشین‌های حفار تمام مقطع سنگ سخت» که در فنی و مهندسی کاربرد دارد، اشاره کرد. این طرح از سوی دکتر سید محمد اسماعیل جلالی ارائه شده است.

همچنین نمونه محصول «ساخت سلول های خورشیدی رنگدانه‌ای با استفاده از نانوساختارهای اکسید تیتانیوم» نیز از حوزه تخصصی میان گروهی توسط یاسر عبدی به عرصه فناورانه ورود پیدا کرده است.