امروز: سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

ايجاد شرکت هاي دانش بنيان حوزه نانو از اهداف مهم واحد شهرقدس

با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس، سمينار فناوري نانو و کاربردهاي آن در صنعت ، در سالن آمفي تئاتر فني مهندسي  اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.


اين سمينار با هدف آماده سازي جمعي از دانشجويان واحدشهرقدس براي شرکت در پنجمين مسابقه ملي فناوري نانو که سالانه توسط ستاد ويژه توسعه فناوري نانو کشور به منظور افزايش دانش عمومي درحوزه فناوري نانو برگزار شد.در اين سمينار معرفي نانو فناوري روشهاي توليد، روشهاي آناليز و اصول مالکيت فکري مورد بررسي واقع گرديد.دکتر زهرا خلج عضو هيئت علمي واحد شهرقدس و دبير علمي همايش نانو در سمينار مذکور به معرفي برخي شرکتهاي دانش بنيان و فعال حوزه نانو، اصول تجاري سازي و معرفي کاربردهاي علم نانو در حوزه علوم پايه، فني مهندسي و علوم پزشکي پرداخت و برگزاري اين سمينار را زمينه  موفقيت جمعي دانشجويان در پنجمين مسابقه ملي فناوري نانو که سالانه توسط ستاد ويژه نانو کشور برگزار مي شود دانست . به همين منظور دکتر رجبي رئيس دانشکده علوم پايه ، دکتر زهرا خلج و جمعي از اعضاي هيئت علمي دانشکده مذکور با حمايت دکتر حسين حسن پور درويشي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحدشهر قدس اقداماتي را در جهت ارائه طرح و ايجاد شرکت دانش بنيان با محوريت نانو فناوري واحد شهرقدس نموده اند.دکتر حسن پور درويشي در حاشيه مراسم فوق اظهارداشت: برپايي اين سمينارها ضمن آماده سازي دانشجويان جهت رقابت در مسابقات ملي و منطقه اي نانو علاوه بر افزايش دانش علمي و عمومي دانشجويان موجبات توسعه اين علوم در کشور مي شود.رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس عنوان کرد: امروزه علوم نانو مي تواند به عنوان يک فناوري تاثيرگذار در پيشبرد ساير علوم اثرات مهمي را داشته باشد.