امروز: يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

خراسان جنوبي ميزبان جشنواره منطقه اي اختراعات

جشنواره اختراعات منطقه اي خراسان از 27تا 29 مرداد در خراسان جنوبي برگزار مي شود.


رئيس بنياد نخبگان خراسان جنوبي با بيان اين مطلب توضيح داد: : جشنواره اختراعات منطقه‌اي خراسان در روزهاي 27 تا 29 مرداد امسال در بيرجند با شرکت مخترعاني از استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي در دو بخش داوري و تجاري سازي برگزار مي شود. دکتر «احمدي زاده » مهلت ثبت نام مخترعان دراين جشنواره را تا 7 مرداد عنوان کرد و اين که تاکنون 80 درصد سهميه مخترعان براي حضور در اين جشنواره متعلق به استان هاي خراسان است و بقيه سهميه از ساير مناطق کشور جذب خواهد شد.

وي گفت: تاکنون 50 نفر دراين جشنواره ثبت نام کرده اندکه از اين تعداد، 15 نفر ساکن خراسان جنوبي هستند.ثبت نام در هر زمينه اي آزاد است فقط نبايد بيش از 3 سال از ثبت اختراع آنها گذشته باشد.

وي افزود: در بخش داوري، مخترعاني که اختراعات آنان سال 1391 و بعد از آن ثبت شده مجاز به ثبت نام در اين جشنواره هستند هر مخترع مجاز به ارائه يک اختراع است. در بخش تجاري سازي نيز تنها براي اختراعاتي ثبت نام مي شود که در گذشته مخترعان آن از تسهيلات سطح 3 بنياد ويژه مخترعان استفاده کرده باشند.