امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

پارک علم و فناوري اردبيل در پنج سال آينده احداث و راه‌اندازي مي‌شود

رئيس پارک علم و فناوري استان اردبيل گفت: با تأمين اعتبار، پارک علم و فناوري اردبيل در پنج سال آينده احداث و به بهره‌برداري مي‌رسد.


عبدالقيوم قليپوري در گفتگو با خبرنگاررسالت در اردبيل، اظهار کرد: ‌در اين زمينه با همراهي استاندار اردبيل زميني به مساحت 10 هکتار در اختيار اين مجموعه قرار گرفته تا در شهرک الهيه شاهد احداث پارک علم و فناوري باشيم.وي با برشمردن مهم ترين وظايف پارک علم و فناوري تصريح کرد: کمک به افزايش ثروت جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش‌محور، تجاري‌سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي و تحقق ارتباط بين بخش‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خدماتي مد نظر است.رئيس پارک علم و فناوري استان افزايش قدرت رقابت و رشد شرکت‌هاي متکي بر دانش را يادآور شد و گفت: کمک به جذب دانش فني و سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به انجام مي‌رسد. قليپوري ضرورت افزايش حضور و مشارکت تخصصي شرکت‌هاي فناور داخلي را به همراه حمايت از ايجاد و تأسيس شرکت‌هاي کوچک و متوسط فناور يادآور شد و افزود: حضور مؤثر در بازارهاي فناوري جهان با استفاده از تجارب جهاني در حوزه فناوري‌هاي نوين مد نظر است.