امروز: يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فن‌آوری است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتلای حقوق مالکیت صنعتی را مستلزم مساعی کشورها در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فن‌آوری است.


احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین اجلاس کمیته هماهنگی حقوق مالکیت صنعتی اکو گفت: اطمینان دارم که این اجلاس نظیر دو اجلاس قبلی نتایج سازنده و مفیدی را برای تحقق اهداف کمیته و اعتلای همکاری‌‌ها در بین اعضای اکو در جهت گسترش فناوری‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین اجرای برنامه اقدام اکو تحت عنوان «همکاری‌‌های اعضای اکو در زمینه حقوق مالکیت صنعتی» در پی خواهد داشت.

 

وی افزود: برگزاری چنین اجلاس‌هایی با هدف گسترش همکاری‌های برای اعتلای مقام فکر و اندیشه و خلاقیت‌ها و فن‌آوری‌ها و حمایت از آن بلاشک دست‌آوردهای ارزنده‌ای را برای توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته و سبب افزایش رفاه مردم و رشد بیشتر اقتصادی کشورها که از اهداف اکو می‌باشد، خواهد شد.

 

تویسرکانی خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق مالکیت معنوی بطور عام و حقوق مالکیت صنعتی به نحو اخص با توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد و رشد و توسعه اقتصادی نیز در گسترش این نوع مالکیت‌ها نقش مهم و اساسی را ایفا می‌‌نماید. بدیهی است فن‌آوری‌ و دانش در کنار تجارت نیروی محرک رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد و توسعه و رشد اقتصادی نیز سبب خلق بیشتر دانش و نوآوری‌های بشر می‌شود.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: فن‌آوری و دانش به عنوان یک سرمایه و عامل مهم در توسعه اقتصادی دارای ویژگی‌های دارایی‌های ملموس که به راحتی می‌توان از آنها حمایت نمود نمی‌باشند و به محض اشاعه می‌توانند با هزینه اندک به راحتی تولید و مهندسی مکعوس شده و از اختیار مالک واقعی آن خارج شوند. لیکن نظام مالکیت فکری و حقوق مالکیت صنعتی در پی رفع این نقیصه بزرگ بوده و سبب می‌شود این مالکیت‌ها نیز دارای ویژگی‌هایی شبیه دارایی‌های مادی گردیده و از آن‌ها حمایت به عمل آید. این نظام با اعطای حق بهره‌برداری انحصاری در مدتی محدود به پدید آورنده حق سبب می‌شود دارنده و مالک آن بتواند از مزایای ابتکار خلاقیت خود استفاده نموده و انگیزه بیشتر برای او و سایرین در ایجاد خلاقیت‌های جدید فراهم آید اما این حقوق فی‌نفسه هدف نیستند بلکه وسیله‌ای هستند برای خلق دانش و فن‌آوری و توسعه اقتصادی و اعتلای رفاه بشریت.

 

وی افزود: حمایت از حقوق مالکیت معنوی از چند طریق به خلق دانش جدید و رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌نماید. این طرق اجمالاً عبارتند از:

 

1- نظام موثر و کارآمد، حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌نماید. زیرا به صاحب حق این اطمینان داده می‌شود که محصول فکری او از  حمایت قانونی برخوردار بوده و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. پر واضح است که در غیاب چنین نظامی جذب سرمایه خارجی در دنیایی که رقابت برای آن بسیار زیاد است به مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

 

2- حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فن‌آوری که عامل مهم در توسعه اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه به آن نیاز وافر دارند می‌گردد.

 

3- اعطای حق بهره‌برداری انحصاری به پدید‌آورنده دارایی فکری به او اجازه می‌دهد که از طریق فرآیند تجاری‌‌سازی از دارایی‌ ناملموس و فکری خود درست شبیه اموال مادی بهره‌برداری اقتصادی نماید. این بهره‌برداری اقتصادی سبب تشویق ابتکارات جدید می‌شود و زمانی که صاحبان فکر و اندیشه متقاعد شوند که از ابتکارات و خلاقیت‌های آنان حمایت می‌شوند به فعالیت‌های بیشتر تحقیق و توسعه روی می‌آورند.

 

تویسرکانی خاطرنشان کرد: اعتلای حقوق مالکیت صنعتی مستلزم مساعی کشورها در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است و جای خوش وقتی است که اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با ایجاد این کمیته و اتخاذ برنامه اقدام و سایر ابتکارات گام‌های ارزنده‌ای را در این زمینه برداشته است. ما از این اقدامات پشتیبانی نموده و به عنوان کشوری که دارای سابقه وطولانی در حمایت از مالکیت صنعتی است و تجربیات فراوانی را در این زمینه اندوخته و دارای یک نظام داخلی موثر و غنی حمایت بوده و در کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی عضو است. نهایت همکاری را در اجرای موفقیت‌آمیز تصمیمات آن به عمل آورده و خواهیم آورد.

 

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاکت کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت معنوی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه‌ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور انجام داده است.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به تدوین و تکمیل قوانین داخلی به خصوص تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری الحاق به سازمان جهانی مالکیت معنوی، عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید درمورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری و موافقتنامه دیگری درمورد حمایت از نشانه‌های منبع، پیوستن به موافقتنامه لیسبون در حمایت از اسامی مبدا جغرافیایی و ثبت بین‌المللی آنها، تشکیل کمیته ملی کارشناسی در زمینه دانش سنتی و فولکور و منابع ژنتیک و طراحی برنامه‌ای جامع در حمایت از دانش سنتی و منابع ژنتیک اشاره کرد. همچنین توسعه،  پرورش و توانمندسازی سرمایه‌‌های انسانی و اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و مکانیزه نمودن اداره کل مالکیت صنعتی و فراهم نمودن زیر ساخت‌‌ها جهت ارایه خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات همسو با توسعه مدیریت نظام مالکیت فکری و صنعتی کشور است. آگاهی روزافزون جهانی از مزایای مترتب بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر زندگی بشر و نیز فعالیت‌های ملی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بالاخص انعقاد موافقتنامه‌های چند جانبه سبب شده است تا بر سرعت و تعداد نوآوری‌ها روز به روز افزوده شود.

 

تویسرکانی گفت: ما بر همکاری‌های منطقه‌ای در سطح اکو برای اعتلای حقوق مالکیت صنعتی تاکید داریم و در این زمینه از مساعی دبیرخانه اکو برای برقراری روابط همکاری با وایپو قدردانی نموده و با توجه به اهمیت ایت همکاری‌ها بین اکو و وایپو امیدواریم که هر چه زودتر سند همکاری مربوطه امضاء و اجرایی گردد. سند برنامه اقدام در زمینه مالکیت صنعتی زیربنای همکاری اعضای اکو را تشکیل می‌دهد و لازم است مرتبا به روز رسانی شود. در این راستا اعتقاد داریم تبادل نظر اعضاء می‌تواند در تبیین اهداف و انتظامات و تهیه یک نقشه راه جامع در زمینه همکاری منطقه‌ای در باب حمایت از مالکیت صنعتی بسیار مفید و موثر باشد. برای گسترش همکاری‌های فنی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی در میان اعضای اکو آموزش افراد و تبادل کارشناسان و متخصصین دارای اهمیت است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجربیات خود آمادگی دارد تا نهایت همکاری را در برگزاری کارگاه‌های آموزشی معمول دارد.

 

وی تأکید کرد: همچنین لازم است از ظرفیت سایر کشورهای عضو اکو و کمک‌های وایپو در زمینه ظرفیت‌سازی و سایر مساعدتهای آن سازمان استفاده مقتضی به عمل آید. از آنجایی که اعضای اکو در زمینه نظام حقوق مالکیت صنعتی وضعیت متحدالشکلی ندارند. جا دارد که این کمیته مشکلات، چالش‌ها و نارسایی‌های موجود را مورد بررسی قرار داده و برای رفع آنها پیشنهادات لازم را ارایه دهند.