امروز: شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

نظام مالکیت فکری و صنعتی عامل حمایت از دارایی‌های غیرملموس است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توصیف فناوری و دانش به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی گفت: نظام مالکیت فکری و صنعتی عامل حمایت از دارایی‌های غیرملموس همچون دارایی‌های ملموس است.


احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین اجلاس کمیته هماهنگی حقوق مالکیت صنعتی اکو گفت: حمایت از حقوق مالکیت معنوی به طور عام و مالکیت صنعتی به نحو اخص با توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد و رشد و توسعه اقتصادی نیز در گسترش این نوع مالکیت‌ها نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند.

 

وی تصریح کرد: فناوری و دانش به عنوان یک سرمایه و عامل مهم درتوسعه اقتصادی دارای ویژگی‌های دارایی‌های ملموس که به راحتی می‌توان از آنها حمایت نمود نیست و به محض اشاره می‌توان با هزینه اندک آنها را به راحتی تولید کرد و از اختیار مالک واقعی خارج کرد و نظام مالکیت فکری و حقوق مالکیت صنعتی در پی رفع این نقیصه بزرگ است.

 

تویسرکانی خاطر نشان کرد: این نظام با اعطای حق بهره‌برداری انحصاری در مدتی محدود به پدید آورنده حق سبب می‌شود دارنده و مالک آن بتواند از مزایای ابتکار و خلاقیت خود استفاده کند و انگیزه بیشتر در خلاقیت‌های جدید داشته باشد.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: حمایت از حقوق مالکیت معنوی از طریق نظام موثر کارآمد که با حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند و حمایت از حقوق مالکیت فکری و همچنین اعطای حق بهره‌برداری انحصاری می‌تواند به خلق دانش جدید و رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.