مركز تحقيقات كارآفرين-تك-Entrepreneur Research Center\|سامانه ثبت اختراع\| دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی و حرفه ای مشهد

امروز: سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۹۶

مقام معظم رهبري: رشد ميزان مقاله، هدف نيست؛ در صنايع و در بازار بايد خودش را نشان بدهد

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : صفحه اصلی

ممنوعیت ثبت مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی در زیستگاههای طبیعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی در زیستگاههای طبیعی این منابع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کردند.


 

نوآوری-خلاقیت-ایده-اختراع

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، با تصویب ماده ۵ این لایحه هر گونه اعمال مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی در زیستگاه های طبیعی را ممنوع کردند.

بر اساس این ماده «اشخاص حقیقی وحقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آنها را به صورتی که در زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند»

بر اساس تبصره ۱ این ماده، منابع ژنتیکی با مشخصات جدید بر اساس فرآیندهای به‌نژادی و دست‌ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان محیط زیست قابل ثبت است و این ثبت موجب مالکیت فکری می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۲، ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ انجام می شود.

به کانال تلگرامی ما بپیوندید:

https://Telegram.me/Iranidea

https://telegram.me/iransherkat